Contacte | Mapa web »
Presentació
Consorci Sanitari
Hospital de Mataró
Atenció Primària
Atenció Sociosanitària
Salut Mental
Fundació Salut

Presentació


El repte del creixement

La Memòria del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), corresponent a l’exercici 2007, reflecteix un any molt intens, on els eixos que han vertebrat la nostra actuació han estat el servei a l’usuari, la col·laboració amb l’entorn social, i la cerca de l’excel·lència i les eficiències en la gestió de la institució.

La nostra vocació és ser un centre de referència, no només a la comarca del Maresme, sinó també en l’àmbit més ampli possible. És per això que tenim la voluntat de dotar-nos de les millors tecnologies perquè és l’única forma d’aconseguir-ho. I és per això també que treballem cada cop de manera més estreta amb altres centres, com ara els del Maresme Nord i La Selva, amb l’objectiu de garantir als ciutadans l’accés al màxim nombre de recursos possible.

Aquesta voluntat de creixement es manifesta també en importants inversions, com ara la posada en marxa de la nova Unitat de Salut Mental de l’Hospital de Mataró i l’inici de la construcció del Centre de Salut Mental, Hospital de Dia i Drogodependència al recinte de l’Hospital de Mataró. També hem mantingut negociacions amb la Fundació Cabanellas per elaborar un Pla funcional que ens permetrà impulsar-hi equipaments sociosanitaris. Aquestes inversions, juntament amb la incorporació de nous equipaments i l’elaboració d’un Pla estratègic que es va iniciar el 2007, ens han de permetre fer un nou salt qualitatiu.

Entre les decisions estratègiques que estem prenent destaquen la voluntat de ser un hospital universitari, potenciar la formació, ampliar la relació amb l’entorn i impulsar la gestió de les persones com a elements clau en el nostre creixement.

Tota aquesta voluntat es tradueix també en fets tangibles. Malgrat l’increment de la població, hem aconseguit reduir les llistes d’espera mantenint els mateixos paràmetres de qualitat. Hem augmentat l’organització i la participació en jornades, conferències i tot tipus d’activitats, tant docents com de divulgació.

Entre tots els nostres valors m’agradaria posar èmfasi en el fet que per nosaltres el ciutadà és l’eix central de la nostra activitat i el compromís que tenim amb la societat. Per això crec que també cal destacar com a fet important de l’any 2007 la creació del Consell Social de Participació Ciutadana, un altaveu que ens permet recollir les necessitats del nostre entorn i que ens ajuda a millorar el servei que donem.

Voldria donar gràcies, i parlo en nom de tots els meus companys de Consell Rector, a la contribució diària de tots els professionals que formen el Consorci, que ens permet aconseguir els reptes que ens plantegem. També m’agradaria manifestar el meu agraïment, com a president del Patronat del Consorci Sanitari del Maresme, a tots els membres de la Junta pel suport que m’han donat i les aportacions que han fet per assegurar la governabilitat de la institució.

Finalment, i potser aquest és el fet que dóna més sentit a la nostra labor, voldria donar gràcies als ciutadans per la confiança que tenen en nosaltres.Carles Manté i Fors

President
Consell Rector
Consorci Sanitari del Maresme

 

 

Consorci Sanitari del Maresme. Tel. 937417700.